Много неща са се променили, откакто в края на XIX век г-н Джовани Мария Коломбин е започнал своята дейност в гр. Триест. Но неговите страст и усърдие са си останали все същите, предавани от поколение на поколение и до днес.
Защото както тогава, така и днес фирма Colombin подбира само най-добрия корк, използва сложни инсталации и подлага всеки производствен процес на сертифициране, за да създаде най-иновативните тапи от суровина, несравнима по достойнства и функционалност, като защитава максимално околната среда.
По всички тези причини фирма Colombin заема лидерска позиция в производството и търговията с коркови тапи в Италия и работи в още 34 страни на международния пазар.
 

Ефективност
Ефективност

Интегрирана мрежа - от местата на снабдяване със суровината до доставката на готовата продукция.

От корковите насаждения в Мароко, Испания, Португалия и о. Сардиния до клоновете на интерконтиненталната й търговска структура: Colombin & Figlio Spa в Италия, Colombin Deutschland в Германия, Colombin China в Китай, Colombin Australia в Австралия и Colombin Maroc в Мароко.
 

 
Интернационалност
Интернационалност

Мароко, Испания, Италия, Германия, Китай, Австралия.

Фирма Colombin има италианско сърце, но международно призвание: благодарение на динамичността си, насочена към навлизане на нови пазари, в постоянно съревнование с най-големите фирми от сектора, тя е позната по света не само с лидерската си позиция на италианския пазар, но и като една от най-надеждните марки в глобален мащаб

Иновации
Иновации

Благодарение на работата, която е гаранция за качество.

Фирма Colombin винаги е разчитала на интердисциплинарен екип от технически лица, който е непрекъснато ангажиран в търсене на нови процеси и технологии, приложими към обработката на корка. И не само: стриктните анализи на суровината и задълбоченият контрол на процеса позволяват откриване и отстраняване на евентуални несъответствия от самото начало на производствения цикъл, намалявайки негативното влияние върху завършения продукт и оптимизирайки ресурсите.
В рамките на лабораторията за научна и развойна дейност, разположена върху площ от почти 500 квадратни метра, авангардната апаратура позволява извършване на всякакви видове анализи на корк, вино и химикали в трите зони, предназначени за физични, химични анализи и газова хроматография.
 

Интегрирана система за управление на качеството и безопасността

Фирмата си е поставила за цел да работи чрез прилагане на Интегрирана система за управление на качеството и безопасността (ИСУ).
Благодарение на нея фирмата гарантира спазването на действащите закони и нормативни актове и извършва винаги превантивни оценки по отношение на рисковете за здравето на работниците, които може да бъдат причинени от работните процеси във всички производствени обекти, с цел избягване на отрицателни последици за хората и околната среда.