Анализи

В рамките на системата за качество фирма Colombin се ангажира да извършва анализи за отсъствие на миграция в готовата продукция от технически тапи на всеки шест месеца, като ги възлага на външна лаборатория.

Анализи

Ежегодно извършвани анализи:

 • органолептични, физични и газова хроматография на получаваната стока
 • превантивни при доставката
 • за съответствието на продуктите преди спедиция
 • на вътрешния профил на бутилката с цел препоръчване на конкретен продукт
 • по заявка на клиента
 • контролни изпитвания на материали за свързани фирми
 • естествени партиди при приемането

Лаборатории

Лабораториите се простират на площ от около 500 кв.м.: 400 за лабораториите и 100 за сервизни помещения и склад.

Анализи

Измервателният инструментариум се състои от повече от 700 апарата, някои от които са с ръчно управление, а други – роботизирани и високо прецизни.

 • за определяне на свободния, свързан или общ серен диоксид и на фиксираната летлива киселинност на виното
 • за физични анализи на тапите
 • за измерване на вътрешния профил на бутилките
 • за определяне на еластичния откат на затварянето
 • за проверка на еластичността и якостта на техническите тапи
 • за проверка на непропускливостта на течности и газове на затварянето
 • за проверка на усилието, което трябва да се приложи за затваряне и отваряне на бутилки с тапи
 • газови хроматографи с датчик за маса за определяне на органолептично активните молекули в корка и във виното
 • спектрофотометри UV/VIS за определяне на хроматичните промени

Ексклузивни технологии и процеси в услуга на клиента

Центрофугиране

И до днес фирма Colombin е единствената в света, която е в състояние да произвежда артикули с центробежно разпределение на гранулите, така че да постигне несравнима константност на специфичните тегла на отделните тапи и значителна еластичност по целия диаметър.
Процесът е бил разработен от Бруно Коломбин през 1977 г. и допрецизиран с течение на годините. Позволява производство на агломерирани и микро агломерирани коркови тапи с отлични технически свойства без използване на експандиращи добавки, а с влагане само на коркови гранули с висока чистота, необратимо свързани помежду си от еластомери, отговарящи на международните стандарти за използване на продукти в контакт с храни.

ПРЕДИМСТВА

Радиално разпределение на гранулите

 • Подобрена еластичност по диаметъра
 • Без изменение след бутилиране

Точно управление на теглото

 • Еднородност на продукцията
 • Голяма якост на натиск (до 6 bar)

Управление на диаметъра

 • Тапи за всякакви видове бутилки
 • Диаметри от 22 до 26 мм

Скорост на производство

 • • Mixture uniformity• Mixture uniformity
 • Minimal binder quantity

 

Третиране Presteril

Промиването Presteril е въведено от Colombin през 1994 г. с цел получаване на стерилизирани тапи без остатъци от окислители, за да се предотврати преждевременното състаряване на виното, като коркът остава цял, включително и от физическа гледна точка. Остатъците от окислители в тапата са плод не само на неправилна употреба на водородния пероксид при процеса на промиване, но и на реакцията между мастните киселини, съдържащи се в корка, и самия водороден пероксид. Сърцевината на процеса на промиване Presteril е именно по-ранното извършване на тази стереохимична реакция

Процес ACT

 • Absorption
 • Compensation
 • Thermoflux

или проченето наобратно - TCA, за да може още името да подчертае целта на процеса. За да се преобърне погрешната представа, че коркът “има дъх на тапа”. ACT означава да се действа. За да се достигне индекс от 85% екстракция при натуралната коркова тапа и 100% при тапите от технически корк 1+1, водата се абсорбира от тапата (A - Absorption), кондиционира се (C - Conditioning) с цел постигане на еднакво ниво на влажност (> 22%) във вътрешността на цялата тапа, и се изтегля бързо чрез използване на топлоенергия (T - Thermal Energy) под формата на струя гореща вода. Процесът е патентован през 2009 г. (WO/2010/119462 A1).

Тегловни селектори

За да се контролират и намалят до минимум дензитометричните променливи както на тапите от една част (ST10), така и на тези от много части (ST4), пуснахме в експлоатация две машини за тегловен подбор, които позволяват всяка тапа да се тегли поотделно. Тази операция ни позволява да уеднаквим функционалността и физическите характеристики на двата продукта, получавайки тапи с много по-добри свойства.
Всички бракувани тапи - както леките, така и тежките - се смилат и преобразуват в топлоенергия, използвана за загряване на различните пещи във фирмата ни.

 

Класификация

Тапите се селектират въз основа на естетическия им вид чрез автоматични оптоелектронни четци, които идентифицират както количеството, така и размера на напречните или вертикални пори, наричани лещовидни канали, видими по повърхността на корковия материал.

Процес C3

C3 = Colombin Coated Corks

Тапата се покрива с разтвор на водна основа (без разтворители), който след сушенето с горещ въздух създава защитна мрежичка с функция на допълнителна защитна бариера за гарантиране на неутралността на продукта.
Всички компоненти на C3 са разрешени за контакт с хранителни продукти (според регламентите на Европейската общност и на FDA).

Опаковане

Все още топли, тапите със смазка се поставят под вакуум във високоустойчиви пакети от HD-PE за контакт с хранителни продукти и се запечатват херметично чрез термоспояване. След това се поставят в специални усилени кашони, отвън се персонализират с данните и адреса на получателя, както и с вида, размера и характеристиките на тапата и на поръчаната комбинация вино/бутилка.