Предпродажбено обслужване

Анализ на вътрешния профил на бутилката

Това е консултантска услуга за избор на правилната тапа въз основа на различните изисквания на клиентите. Лабораториите анализират гърлото и формата на конкретната бутилка, така че да насочат клиента към идеалния продукт.

Препоръки за затварянето

Ценни съвети относно затварянето с тапи може да откриете в “Техническо ръководство за корка”, издадено от Италианската асоциация на производителите на опаковки Assoimballaggi, изготвено и със съдействието на Colombin.

Персонализирано разработване на клишето

Въз основа на запитване на клиента, графичен дизайнер на Colombin може да разработи клишето за персонализиране на тапите и да Ви даде различни предложения, сред които да изберете.

Следпродажбено обслужване

Пълни лабораторни анализи

При конкретно запитване от страна на клиента фирма Colombin може да извърши пълни лабораторни анализи на тапите и ако е необходимо - и на виното. В края на процедурата, проведена директно в нашите лаборатории R&D, предоставяме подробен сертификат за анализите.

Проверка на условията на съхранение и употреба

По заявка техническите лица на Colombin може да посетят клиента, за да проверят дали съхранението на тапите съответства на предписанията и дали начините на употреба са правилни.

Съответствие спрямо действащата нормативна уредба

Специалистите на Colombin са в състояние да отговорят на всички въпроси, касаещи използването на корка в контакт с храни, включително и на въпроси, отнасящи се до границите на миграция за регламентирани съединения във виното (напр.: охратоксин, пестициди, други микотоксини и т.н.).