Фирма Colombin следи пряко всички етапи на производство и търговия - от добива на суровината до продажбата на завършената продукция, за да гарантира максимално качество и опазване на околната среда на всички пазари, на които работи, като е силна именно в един продукт – коркът, който може да се рециклира на 100%.

Коркът: околна среда и традиция.

Корковият дъб е естествено разпространен в Югозападна Европа и Северозападна Африка. Дървото може да достигне около 20 метра височина. Стволът му, чийто диаметър може да стигне до 1,5 метра, се характеризира с тъпичната жълто-тъмно кафява кора, след чието сваляне се показва червеникав цвят. Средиземноморските гори от коркови дъбове, които се срещат в силно ограничен район, са идеалната среда за много редки видове фауна и флора и играят уникална роля, като пречат на превръщането на местностите в пустиня и допринасят за фиксирането на въглерода (благодарение на абсорбирането на повече от 14 милиона тона C02 всяка година). По тази причина непрекъснатостта на традиционната система за управление на тези ресурси оказва положително влияние в подкрепа на околната среда и допринася за запазване на биоразнообразието.
Цялата верига за производство и обработка на корк е източник на работа за хиляди хора и представлява най-значимата стопанска дейност, свързана с горското стопанство в районите, където това растение расте и се разпространява. Неговият добив (обелване на кората на дъба и добиване на корк) години наред е бил свързан с опита и вещината на майсторите, които все още прилагат техники, предавани от баща на син.