Od konce devatenáctého století, kdy Giovanni Maria Colombin zahájil svoji činnost v Terstu, se změnilo mnoho věcí. Ale nadšení a odhodlání zůstaly, předávané z generace na generaci až do dneška.
Dnes stejně jako kdysi vybírá firma Colombin jen ten nejlepší korek, používá nejmodernější zařízení, nechává certifikovat všechny výrobní procesy, a tak vyrábí nejlepší zátky nejvyšší kvality a funkčnosti s maximálním ohledem na životní prostředí. Proto je v Itálii firma Colombin lídrem v oblasti výroby a marketinku korkových zátek a působí na mezinárodním trhu v dalších 34 zemích.

Efektivita
Efektivita

Integrovaná síť začíná v místech zásobujících surovinou a končí dodávkami hotového výrobku.

Od plantáží korkových dubů v Maroku, Španělsku, Portugalsku a na Sardinii až po pobočky interkontinentální obchodní struktury: Colombin & Figlio Spa v Itálii, Colombin Deutschland v Německu, Colombin China
v Číně, Colombin Australia v Austrálii a Colombin Maroc v Maroku.

 
Internacionálnost
Internacionálnost

Maroko, Španělsko, Itálie, Německo, Čína, Austrálie.

Colombin má italské srdce, ale mezinárodní postoj: díky své dynamičnosti při expanzích na nové trhy a nepřetržitému soutěžení
s největšími společnostmi v oboru, je firmou známou po celém světě nejen jako lídr italského trhu, ale také jako nejspolehlivější značka světové úrovně.

Inovace
Inovace

Výsledek práce, které garantuje kvalitu.

Colombin se vždy spoléhá na vědecký tým techniků, kteří nepřetržitě pracují na výzkumu nových procesů a technologií aplikovatelných na zpracování korku. A nejen to: důkladné analýzy suroviny a důkladná kontrola procesu pomáhají najít a odstranit eventuální nesrovnalosti již od počátku výrobního cyklu,
a tak snižují dopad na hotový výrobek
a optimalizují zdroje.
Výzkumná a vývojová laboratoř se rozkládá na ploše téměř 500 metrů čtverečních a špičkové vybavení umožňuje provádět jakýkoliv typ analýzy korku, vína a chemikálií. Laboratoř je rozdělena do tří částí, první se zabývá fyzikální analýzou, druhá chemickou analýzou a třetí plynovou chromatografií. Každým rokem se provede asi 50.000 kontrol, celkem více než jeden milion analyzovaných zátek.
 

Integrovaný systém řízení kvality a bezpečnosti

Společnost se rozhodla pracovat v podniku Integrovaným systémem řízení kvality a bezpečnosti (SGI ).
Proto se firma zavázala garantovat dodržování zákonů a platných právních předpisů a vždy provádět předběžné posouzení zdravotních rizik u svých zaměstnanců na všech pracovištích v důsledku výrobních procesů a aby tedy nedocházelo k žádným negativním dopadům na zaměstnance ani na životní prostředí.