Analýzy

Firma Colombin se zavazuje provádět v rámci svého systému řízení kvality každých šest měsíců analýzu pro stanovení absence specifické migrace u hotových technických zátek, kterou pověří externí laboratoře.

Analýzy

Analýzy prováděné každý rok:

 • organoleptické, fyzikální a chromatografické analýzy přejímaného zboží
 • preventivní analýzy u dodávek
 • kontrola uzavření před odesláním
 • analýza vnitřního profilu láhve pro doporučení výrobku
 • analýza dle přání zákazníka
 • kontroly před zasláním dceřiným společnostem
 • analýza přijímaných přírodních šarží
   

Laboratoře

Plocha laboratoří je asi 500 metrů čtverečních: 400 pro laboratoře a 100 pro příslušenství a sklad. 

Vybavení

Měřicí zařízení zahrnuje více než 700 přístrojů, a to jak s manuálním ovládáním, tak velice přesných robotů.

 • na stanovení obsahu volného, kombinovaného a celkového kysličníku siřičitého a fixní těkavé acidity vína
 • pro fyzikální analýzy zátek
 • pro měření vnitřního profilu lahví
 • pro stanovení zpětné pružnosti uzávěrů
 • na kontrolu pružnosti a odolnosti technických zátek
 • na kontrolu nepropustnosti uzávěrů pro kapaliny a plyny
 • na kontrolu síly, která má být aplikována na zazátkování a odzátkování
 • plynové chromatografy s hmotnostním detektorem pro stanovení senzoricky aktivních molekul v korku a ve víně
 • spektrofotometry UV / VIS pro stanovení chromatických odchylek

Jedinečná technologie a procesy pro službu zákazníkům.

Odstřeďování

 Colombin je dodnes jedinou společností na světě, která umí vytvořit tělo zátek odstředivou distribucí granulátu tak, aby se dosáhlo konstantní specifické hmotnosti všech zátek
a převládající pružnosti v průměru.
Tento proces vyvinul Bruno Colombin v roce 1977 a v průběhu let se ještě zdokonalil. Umožňuje vyrábět zátky z aglomerátu a mikroaglomerátu s vynikajícími technickými parametry, bez použití expanzních aditiv, jen
s použitím velmi čistého korkového granulátu, spojeného nevratným způsobem pomocí elastomerů, které splňují mezinárodní normy pro používání výrobků přicházejících do styku
s potravinami.

VÝHODY

Radiální distribuce granulí

 • Lepší pružnost v průměru
 • Žádné změny po naplnění láhve

Pečlivá kontrola hmotnosti

 • Pravidelnost výrobku
 • Vysoká odolnost tlaku (do 6 bar)

Kontrola průměru

 • Zátky pro všechny typy lahví
 • Průměry od 22 do 26 mm

Rychlost výroby

 • Jednotná směs
 • Minimální množství pojiva

Ošetření Presteril

Promývání Presteril zavedla firma Colombin
v roce 1994 za účelem získání sterilních zátek, ovšem bez zbytkových oxidačních činidel, aby se zabránilo předčasnému stárnutí vína a aby přitom korek zůstal i z fyzikálního hlediska neporušený.

Zbytky oxidačních činidel v zátce jsou důsledkem nejen nesprávného použití peroxidu vodíku v promývacím procesu, ale také důsledkem reakce mastných kyselin obsažených v korku s peroxidem vodíku. Podstatou promývání Presteril je právě předjímání této stereo-chemické reakce.

Proces ACT

 • Absorption
 • Compensation
 • Thermoflux
  neboli TCA čteno pozpátku, již samotným názvem zdůrazňuje účel procesu. Vyvrátit mylnou myšlenku, že je korek "cítit zátkou".
  ACT znamená působit. K dosažení indexu 85% extrakce u přírodní zátky a 100% extrakce
  u obou krajních plošek je voda zátkou absorbována (A - Absorption), upravena (C - Conditioning), aby se uvnitř celé zátky dosáhlo stejné úrovně vlhkosti (> 22 %), a rychle se pak extrahuje aplikací tepelné energie (T – Thermal Energy), proudem horkého vzduchu.

Tento proces byl patentován v roce 2009 ( WO / 2010/119462 A1 ) .
 

 

Třídičky

Pro kontrolu a zmenšení densimetrických rozdílů na minimum jak u zátek z jednoho kusu korku ( ST10 ), tak u zátek z více kusů ( ST4 ) jsme uvedli do provozu dvě hmotnostní třídičky, které umožňují zvážit každou zátku zvlášť. Tento proces nám umožňuje sjednotit funkčnost a fyzikální vlastnosti obou produktů
a získat zátky mnohem efektivnější.

Všechny vyřazené zátky, lehké i těžké, se rozdrtí a využijí se na tepelnou energii, která se v podniku používá na vytápění různých pecí.

 Třídění

Zátky jsou tříděny podle estetických kritérií pomocí automatických optoelektronických snímačů, které zjišťují množství a velikost příčných nebo vertikálních pórů na povrchu korkové struktury, které nazýváme lentikulární kanálky.

Proces C3  

C3 = Colombin Coated Corks

Zátka je ošetřena roztokem na vodní bázi (bez rozpouštědel), který po usušení teplým vzduchem vytvoří ochrannou mřížku, jež působí jako další ochranná bariéra pro zajištění neutrality produktu.
Všechny komponenty C3 jsou schválené pro styku s potravinami (v souladu s předpisy EU a FDA).

Balení

Ještě teplé kolmatované zátky jsou plněny do velmi pevných pytlů PE-HD pro styk s potravinami. Tyto pytle jsou vakuově balené a hermeticky uzavřené tepelným svárem. Potom se vkládají do speciálních velmi robustních kartonů, označených údaji a adresou zákazníka, typem, velikostí, parametry zátky a požadovaným párováním víno/ láhev.