Předprodejní

Analýza vnitřního profilu láhve

Jde o poradenskou službu pro výběr správné zátky podle různých požadavků zákazníků. Laboratoře analyzují hrdlo a rozšíření dané láhve, aby se pro zákazníka přímo určila ideální zátka.

Poradenství k zátkování

Cenné rady k zátkování jsou uvedeny v "Technické příručce o korku" od Assoimballaggi, která vznikla i za přispění firmy Colombin.

Personalizované studie potisku.

Dle požadavků zákazníka provede grafik firmy Colombin studii k potisku zátek a dodá různé návrhy, ze kterých si vyberete.

Poprodejní

Kompletní laboratorní testy

Na základě konkrétního požadavku zákazníka provádí Colombin laboratorní testy zátek a pokud je to nutné, i analýzu vína. Analýzy prováděné přímo v našich laboratořích pro výzkum a vývoj se pak dokládají podrobným certifikátem.

Kontrola podmínek skladování a používání

Na vyžádání mohou technici firmy Colombin dojet k zákazníkovi a zkontrolovat, zda skladování zátek odpovídá pažadavkům a zda je správný i způsob používání.

Shoda s platnými předpisy

Technici firmy Colombin jsou schopni zodpovědět všechny otázky týkající se používání korku ve styku s potravinami, včetně těch, které se týkají migračních limitů u sloučenin s danýni limity u vína (např. ochratoxin, pesticidy, ostatní mykotoxiny atd.).