Firma Colombin přímo dohlíží na všechny fáze výroby a prodeje, od těžby suroviny až po prodej hotového výrobku; aby na všech trzích, kde působí, garantovala maximální kvalitu a ochranu životního prostředí, která se silně zaměřuje i na výrobek – právě korek, který je 100% recyklovatelný.

Korek: to je dědictví, které je třeba zachovat.

Korkový dub, původem z jihozápadní Evropy
a severozápadní Afriky může dosáhnout výšky asi 20 metrů. Kmen, jehož průměr dosahuje až 1,5 metru, je charakteristický svou typickou žlutohnědou kůrou, která má však po oloupání načervenalou barvu. Středomořské porosty korkových dubů, vyskytující se jen na velmi omezeném prostoru, jsou ideálním stanovištěm pro mnoho vzácných druhů fauny a flóry a v ostrém kontrastu s probíhající přeměnou životního prostředí v poušť hrají v životním prostředí jedinečnou roli a přispívají k fixaci uhlíku (tím, že absorbují více než 14 milionů tun C02 za rok). Proto má kontinuita tradičního systému spravování těchto zdrojů pozitivní vliv na zachování životního prostředí a přispívá k zachování biologické rozmanitosti.

Korkařský průmysl je zdrojem práce pro tisíce lidí a je nejvýznamnější hospodářskou činností v oboru lesnictví v oblastech, odkud korkové duby pocházejí a kde se reprodukují. Jeho těžba (odkorňování a loupání) byla po celá staletí činností vyžadující zkušenosti a dovednost loupačů, kteří si dodnes předávají techniku loupání z otce na syna.